zdjęcie w tle (Unique Fantasu Objects)

POLITYKA PRYWATNOŚCI I RODO

Polityka prywatności.pdf

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest firma Unique Fantasy Objects, Anna Rzeszotarska ul. Osiedle Kaszubskie 6A/4, 84-200 Wejherowo, adres pocztowy: unique.fantasy.objects@gmail.com.

1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Klient wyraził zgodę. W przypadku, gdy Klient nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację
uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO.
3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz żądania ich sprostowania lub całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych:
a. jeżeli podstawą przetwarzania danych była udzielona zgoda Klienta, to
zgoda może być odwołana w każdym momencie.
b. jeżeli Podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do
wykonania Umowy, usunięcie danych może być niemożliwe, jeżeli
przetwarzanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy (np.
finansowo-księgowe).
c. jeżeli podstawą prawną jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora to Klient posiada prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu jego danych. Dla realizacji tych żądań można skorzystać z funkcji aktualizacji danych konta użytkownika lub należy wysłać zgłoszenie na adres poczty internetowej: unique.fantasy.objects@gmail.com, z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Klient ma prawo do odwołania swojej zgody w każdym momencie.
4. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w
przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli
Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora.
5. Dane osobowe Użytkownika, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Sprzedającym i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w Regulaminie .
6. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko w zakresie niezbędnym do zrealizowania Umowy na zasadach opisanych w Regulaminie. W szczególności w celu realizacji Umowy i dostarczenia zamówionych Produktów oraz przesyłania korespondencji do klienta dane mogą być przekazane: Poczcie Polskiej lub wybranej firmie kurierskiej.
7. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, jeżeli wynika to z innych przepisów lub prawnych obowiązków Administratora.
8. Dla zrealizowania Umowy i dostarczenia Produktów konieczne jest podanie
następujących danych osobowych Klienta:
a. nazwisko i imię
b. adres do wysyłki produktów
c. adres e-mail
d. numer telefonu kontaktowego
9. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji Umowy lub realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona.
a. dla utrzymania konta w bazie Sklepu, podstawą przetwarzania tych danych
jest Regulamin, który został zaakceptowany przez Użytkownika. Dane te będą przetwarzane tak długo dopóki Użytkownik nie wypowie zawartej Umowy lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń
b. dane w dokumentach sprzedaży, przez okres wymagany przepisami o księgowości
c. adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego, przez
okres ważności zgody Użytkownika. Zgoda może być cofnięta w każdej chwili
d. dane adresowe wykorzystywane do przesyłania informacji marketingowej
dotyczącej usług własnych Administratora (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane tak długo, dopóki Użytkownik nie złoży sprzeciwu wobec
przetwarzania danych w tym celu.
10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego Danych osobowych przez Administratora.

Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika. Zasady wykorzystywania Cookies oparte są o postanowienia Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne wraz z późniejszymi zmianami.
1. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies, oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i Użytkownika.
3. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach Użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora, jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).
4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
5. Jeżeli Użytkownik po zapoznaniu się z niniejszą informacją pozostawi ustawienia aktualnie używanego urządzenia końcowego (w szczególności ustawienia przeglądarki) zezwalające na stosowanie cookies to w myśl art.173 ust.2 Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie Cookies na aktualnie przeglądanej stronie i podstronach.
6. Cookies i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu
zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie , pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Pliki Cookies mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
7. Oprócz Cookies wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.
8. Pliki Cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
9. Każdy Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli Użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa jednak będzie się to wiązało z.
11. Administrator może wykorzystać pliki Cookies w następujących celach:
a. konfiguracji Sklepu
b. zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika
c. zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Sklepie w celu rekomendacji treści
d. zapamiętywanie zawartości koszyka Użytkownika
e. zapamiętywanie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
f. uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w
serwisie,
g. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych w Sklepie
h. dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności
pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika (np. rozdzielczość monitora) i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do parametrów monitora
i. świadczenia usług reklamowych, czyli dostosowania prezentowanych za
pośrednictwem Sklepu reklam usług i produktów firm trzecich
j. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest: Unique Fantasy Objects, Anna Rzeszotarska, ul. Osiedle Kaszubskie 6A/4, 84-200 Wejherowo.
2. Kontakt z Administratorem poprzez adres poczty internetowej: unique.fantasy.objects@gmail.com.
3. Cele przetwarzania Danych osobowych Klientów przez Administratora to w
szczególności:
a. rejestracja konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna – niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta art. 6 ust.1 lit. b RODO
b. składanie zamówienia w Sklepie, w celu wykonania Umowy. Podstawa prawna, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
4. Odbiorcami Danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną lub przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane.
6. Użytkownicy posiadają prawo do żądania od Administratora dostępu do Danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody nie wynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
7. Podanie Danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne